Hvorfor #JordmorKan- kampanje?

Av Jordmorforbundet NSF, 06.03.2017

#JordmorKan -Kampanjen viser bredden i jordmødres ekspertkunnskap. Jordmødre kan mer enn å ta i mot barn! Kampanjen er utformet som plakater og flyers med enkel og informativ tekst som vi ønsker å dele mest og bredest mulig. Gjennom deling i sosiale media, politisk påvirkning og medlemsarbeid er målet vårt at alle i løpet av 2017 får større forståelse for alt det #JordmorKan 

Jordmødre gjør hver dag en livsviktig innsats for kvinner og barn, og er den eneste nødvendige helseaktøren i friske gravide kvinners liv, når kvinnen foretrekker jordmoroppfølging under svangerskapet. Jordmødre kan tilby alle nødvendige undersøkelser og medikamenter (prevensjon) friske kvinner trenger. Vi kan veilede og gi råd om alt fra pubertet til overgangsalder. En frisk kvinne som bærer på et frisk barn, med et normal svangerskap som føder normalt til termin kan velge å få utført alle sine svangerskapskontroller hos jordmor. Faktisk er det slik at forskning viser at kvinner som går til jordmor i svangerskapet har bedre helse, får friskere barn og flere naturlige fødselsutfall nærmere termin. Helsedirektoratet anbefaler at gravide tilbys kontinuitet i svangerskap, fødsel og barseltiden, det vil si å møte så få fagpersoner som mulig. 


Jordmortjenesten er gunstig i et samfunnsøkonomisk perspektiv
. LEON -prinsippet bygger på at helsetjenester skal utføres på "laveste effektive omsorgsnivå" (LEON) og her spiller jordmortjenesten en viktig rolle. Ved at jordmødre tar seg av friske kvinner vil det frigjøres tid hos legene slik at de kan ta seg av de som er syke eller trenger annen medisinsk oppfølging.


Jordmorforbundet NSF jobber politisk og strategisk for å styrke jordmortjenesten
, både i kommunen og i helseforetakene. Vi fortsetter dette arbeidet med å lansere #jordmorkan - kampanjen. Vi er stolte av at vi står opp for og fremmer jordmødres kunnskap. Vi jobber for å utvikle jordmortjenesten slik at landets kvinner får et reelt valg ifht. hvem de ønsker oppfølging av, både under svangerskapet og ved andre spørsmål i forhold til sin kvinnehelse; som prevensjon, celleprøver og overgangsalder.

Jordmødre er i sin arbeidshverdag avhengige av et godt og tverrfaglig samarbeid med alle våre samarbeidspartnere og gode kolleger i helsevesenet, ingen nevnt ingen glemt, og ønsker på ingen måte å starte noen profesjonskamp med denne kampanjen.


Målet med kampanjen er å opplyse befolkningen generelt, og politikere spesielt, om den enorme kompetansen jordmødre besitter. Med folkeopplysning og informasjon håper vi å synliggjøre hvor viktig og samfunnsnyttig jordmortjenesten er.


Jordmorforbundet har tidligere hatt stor suksess
gjennom å sette fokus på utfordringer i helsetjenesten. Ved å bruke emneknaggen (hastagg) #jordmormangel og samtidig vise til tall og vår nasjonale undersøkelse fikk vi fokus på at kravet om en-til-en omsorg i fødsel ikke følges, noe som førte til at dette kravet kom inn i helseforetakenes oppdragsdokument


Statistikk fra MFR og SSB viser at den kommunale jordmortjenesten er en salderingspost
, og retningslinjer blir ikke fulgt. Blant annet så blir ikke kravet om at alle landets kommuner skal ha jordmor ansatt fulgt opp. Kun halvparten av landets kommuner har jordmor ansatt. Videre vet vi at kun 10 % av landets barselkvinner får hjemmebesøk av jordmor, 3 år etter at barselretningslinjen ble vedtatt.

#JordmorKan - kampanjen skal vise bredden i jordmødres kunnskap. Gjennom jordmødrenes grundige utdanning med en 3 årig bachelor i sykepleie og to år videreutdanning i jordmorfag på mastergradsnivå, kan vi veilede og gi råd om temaer som pubertet, prevensjon, seksuell helse, familieplanlegging, ernæring og livsstil, vold og seksuelle overgrep, svangerskap, ultralyd i svangerskapet, fødsel, det nyfødte barnet, amming, barseltid,  abort, celleprøve og overgangsalder. Og det er ikke lite!


Plakatene og flyers printes ut fra våre hjemmesider og kan henges opp på nærbutikken, kjøpesentrer, ungdoms- og videregående skoler, høyskoler, helsestasjoner, legekontor, sykehus og alle steder hvor det bor kvinner
.

Flyers kan deles ut på kvinnedagen, jordmordagen, sykepleiedagen, på stands, til politikere og mannen og kvinnen i gata. 

Hjelp oss å dele - og bruk emneknaggene #jordmorkan #Jordmormangel og #NSFjordmor når du deler jordmor-relaterte temaer på Facebook, Twitter og Instagram

Hjelp oss å dele - slik at alle forstår hvor viktig jordmortjenesten er for befolkningen!

Hjelp oss å dele - så 2017 blir året jordmødre får anerkjennelse for alt de kan