Metadata


"Alle må få brød - før noen kan få kake"

Det er vanskelig å spå fremtiden. Direktøren i Helse Vest har imidlertid gjort et forsøk, og sier noe om foretakets utfordringer fram mot 2035, i et innlegg i Bergens Tidende forrige uke. Fylkesleder Mette Mikkelsen har gode innspill på veien i sitt tilsvar til Herlof Nilssen. Teksten ble først publisert i Bergens Tidende.

Herlof Nilssen siterer fagsjefen sin når han skriver om Helse Vests utfordringer fram mot 2035. «Alle må få brød før nokre kan få kake». Norsk Sykepleierforbund kunne ikke vært mer enig. Og vi er glad for at Helse Vest ikke ligner Marie Antoinette sitt hoff. Den dekadente livsførselen til dronningen av Frankrike førte til slutt til revolusjon.

Helse Vest, som Herlof Nilssen er administrerende direktør for, har vel 25 milliarder i budsjett i 2017, en reell nedgang på omtrent en milliard i kronebeløp fra 2016. Det er i tillegg er forventet en effektivisering på om lag 3,5 prosent. Likevel bør vi altså forvente mye helse for hver krone. Eller i alle fall mer brød og mindre kake.

Men la kake være kake. La oss se på brødoppskriftene i stedet. Gjærbakst krever litt arbeid hvis resultatet skal bli godt. Deigen må for eksempel være knadd en god stund for å få det til. 

Endringene som Herlof Nilssen ser i horisonten krever kompetent helsepersonell. Det krever sykepleiere som har muligheten til å jobbe smart og faglig forsvarlig. Det krever mellomledere som har handlingsrom og rammer til å gjøre kloke valg. Det krever kompetansesom er nært pasienten.

I Helse Vest jobber det i dag nesten 9000 sykepleiere. Det er mye sykepleierkompetanse samlet under et foretak, og mange tak. De aller fleste jobber pasientnært og har ekspertkunnskap om hva som er viktig for pasienten. Via tillitsvalgtapparatets stemme, kan helseforetaket nyte godt av denne kompetansen.

Hvis involveringen skjer tidlig nok, kan prosjekter få den retningen de skal, nemlig mot pasientens helsetjeneste, som er helseminister Bent Høie og regjeringens mål. Medarbeidere som får medvirke, er de mest fornøyde medarbeiderne, det vet vi, og det bekrefter også forskning på feltet. Medarbeidere som opplever seg hørt, er effektive, og med på å styre i riktig retning. 

Prioritering er et annet punkt som er ekstremt viktig. Prioritering skjer om vi er bevisste på det eller ikke, hevder Herlof Nilssen. Norsk Sykepleierforbund er tydelig på dette i alle budsjettprosesser vi er involverte i. Skal penger vekk fra budsjettet, må vi velge vekk hvilke tjenester pasientene skal få mindre av. Denne prioriteringen er det få som tar del i. Det skaper uro, når prioriteringene skjer uten reell medvirkning. Da blir det vanskelig å forestille seg duften av nybakt brød.

Direktøren for Helse Vest nevner utfordringer av juridisk, teknologisk og kulturell karakter. Ikke glem at utfordringen i aller høyeste grad er av helsefaglig karakter også.

Ta derfor fagpersoner du allerede har i organisasjonen din på råd i alle nivåer, Herlof Nilssen! Du har mange med deg som kan mye om å sette en god deig – og som ikke har fått kake alt for ofte..