Nordisk hygienekonferanse 2017

Av Silje Severine Sætre, 01.03.2017

Nordisk forening for hygienesykepleiere inviterer til hygienekonferanse 13-15. september 2017 om risiko- og sårbarhetsanalyse, arkitektur og renhold sett i lys av resistente mikrober.

Målgruppen for konferansen er smittevernpersonell samt andre profesjoner innen smittevern og generelt helsepersonell i helseinstitusjoner. Konferansen holdes 13-15. september på Clarion Hotell & Congress Trondheim.

For påmelding til konferansen velg lenken under eller gå til hygienekonferansen.com

http://meetings.event123.no/NSFH/Nordiskhygienekonferanse2017/hjem.cfm

Kontaktpersoner i Norge:

Horst Bentele

Tori Tollefsen

 

Har du andre spørsmål om konferansen, kontakt teknisk arrangør på nsfh@event123.no eller telefon: 4697 7819