STERK MEDLEMSVEKST I JORDMORFORBUNDET NSF

Av NSF, 01.03.2017


Sammen står vi sterkere og sikrer viktige gjennomslag for jordmødrene i landet! Nær halvparten av de yrkesaktive jordmødrene velger nå å organisere seg i NSF. Jordmorforbundet NSF vokser svært raskt. Siden nyttår har vi fått hele 72 nye medlemmer. Nå organiserer over 1600 jordmødre seg i NSF.

I snitt er veksten til Jordmorforbundet NSF på 100 nye medlemmer i året. Netto innmeldingen har økt med 30 prosent fra 2015 til 2016.

Bli med for å styrke den mest innflytelsesrike organisasjonen for jordmødre i Norge. Hør gjerne med kollegaer om de er medlem i Jordmorforbundet NSF i dag.

Innmelding her:
https://www.nsf.no/faggrupper/jordmorforbundet