Konferansen: Bedre helse med e-helse

Av Cecilie Graver, 01.03.2017

NSF arrangerte-helsekonferanse 16. og 17. februar 2017: "Bedre helse med e-helse - om teknologiens muligheter i fremtidens sykepleie". Presentasjoner fra konferansen finner dere her