#JordmorKan

Av Jordmorforbundet NSF, 06.03.2017

Jordmødre gjør en livsviktig innsats for kvinner og barn. Jordmortjenesten representerer en unik kontinuitet i friske kvinners liv. Jordmødre i Norge arbeider på kvinneklinikker på sykehus, på fødestuer, på helsestasjoner eller i privat praksis. Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og skal være et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder. Likevel mangler det i dag jordmortjeneste i halvparten av landets kommuner.

Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid. Men visste du at jordmødre også kan kvinnehelse, seksuell- og reproduktiv helse og det nyfødte barnet? 

Jordmødre og jordmortjenesten er den eneste nødvendige helseaktøren i friske gravide kvinners liv, når kvinnen foretrekker jordmoroppfølging under svangerskapet. Men jordmødre kan mer enn mange vet om. Jordmødre kan tilby alle nødvendige undersøkelser og medikamenter (prevensjon) friske kvinner trenger. Vi kan veilede og gi råd om alt fra pubertet til overgangsalder. En frisk kvinne som bærer på et frisk barn, med et normal svangerskap som føder normalt til termin har mulighet til å kun gå til jordmor gjennom hele svangerskapet, og etter fødsel i barseltid, samt få etterkontroll til jordmor. Faktisk er det slik at forskning viser at kvinner som går til jordmor i svangerskapet har bedre helse, får friskere barn og flere naturlige fødselsutfall nærmere termin. Det lønner seg å satse på jordmortjenesten!

#JordmorKan - kampanjen skal vise bredden i jordmødres kunnskap, for jordmødre kan mer enn å ta i mot barn:

 

 

Kampanjen er utformet som plakater og flyers med enkel og informativ tekst som vi ønsker å dele mest og bredest mulig. Gjennom deling i sosiale media, politisk påvirkning og medlemsarbeid er målet vårt at alle i løpet av 2017 får større forståelse for alt det #JordmorKan

Plakatene og flyers printes ut fra våre hjemmesider og kan henges opp på nærbutikken, kjøpesentrer, ungdoms- og videregående skoler, høyskoler, helsestasjoner, legekontor, sykehus og alle steder hvor det bor kvinner

Flyers deles ut på kvinnedagen, jordmordagen, sykepleiedagen, på stands, til politikere og mannen og kvinnen i gata. 

Hjelp oss å dele - og bruk emneknaggene #jordmorkan #Jordmormangel og #NSFjordmor når du deler jordmor-relaterte temaer på Facebook, Twitter og Instagram

Hjelp oss å dele - slik at alle forstår hvor viktig jordmortjenesten er for befolkningen!

Hjelp oss å dele - så 2017 blir året jordmødre får anerkjennelse for alt de kan


Se, les og del gjerne plakatene våre! Last de ned fra vedleggene til høyre (eller nederst på siden hvis du bruker mobil).
Har du innspill til kampanjen? Send det gjerne til oss på Jordmor@sykepleierforbundet.no eller på melding via Facebooksiden vår!


Du kan lese mer om bakgrunnen for #JordmorKan -kampanjen her


#JordmorKan- plakat: