Aktivitetsplan 2017

Her er en oversikt over aktivitetene for NSF Hordaland i 2017. Med forbehold om endringer. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Medlemsarrangementer

8. Mars

Vi deltar i 8. Mars-initiativet sin markering.

30. Mars

Fagcafe på fylkeskontoret: Jordmorforbundet NSF deltar

 

 

27. April

Fagcafe på fylkeskontoret. Tema: Etikk

1. Mai

Vi markerer Arbeidernes frigjøringsdag.

5. Mai

Vi markerer jordmordagen

09. Mai

Lederkonferanse i Haugesund, i samarbeid med NSF Rogaland

 17. Oktober

 

Vi marker equal payday, i samarbeid med UNIO

30. August

Åpen debatt på litteraturhuset i forbindelse med valgkampen.

4. Desember

Nålefest med utdeling av 30 og 50 års jubileumsnål (Hotell Terminus)

 

Fylkesstyremøter

 

Dato

Sted

8. februar

 

Fylkeskontoret

Torgalmenningen 3B

5. april

 

Fylkeskontoret

Torgalmenningen 3B

7. juni

 

Fylkeskontoret

Torgalmenningen 3B

30. august

 

Fylkeskontoret

Torgalmenningen 3B

16.-17. Oktober

 

Fylkeskontoret

Torgalmenningen 3B

6. november

 

Fylkeskontoret

Torgalmenningen 3B

12. desember

 

Fylkeskontoret

Torgalmenningen 3B

 

Tillitsvalgtopplæring

Dato

Arrangement

Sted

22. Februar

Konferanse for tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i KS-området.   Tema: Kommunesammenslåing.

Quality hotell   Edvard Grieg, Sandsli

9. Mars

Introduksjonsdag for nye tillitsvalgte

Fylkeskontoret

24. April

Introduksjonsdag for nye tillitsvalgte

Fylkeskontoret

23. August

Introduksjonsdag for nye tillitsvalgte

Fylkeskontoret

6.-7. Juni

 

 

 

 

 

24. Oktober

Introduksjonsdag for nye tillitsvalgte

Fylkeskontoret

26. Oktober

Fagpolitisk konferanse for HTV og Faggruppeledere.

Bergen

1.-2. November

Tariffkonferanse for spekter

Bergen