Årsberetning 2016

Av Anne Britt Sodefjed, 11.03.2017

2016 har vært et spennende år for en nyetablert lokal faggruppe. Vedlagt finnes årsberetning for 2016