Be Guidelines Smart!

Av Gunhild Brørs, 12.03.2017

Be Guidelines Smart er et konsept der CCNAP har utviklet verktøy (video, webcasts, webinars) for å tilrettelegge for økt implementering av ESC guidelines i klinisk praksis.  Se blant annet den nyeste filmen de har laget om forebygging av cardiovaskulær sykdom.

For mer informasjon, gå inn på hjemmesiden til CCNAP og bli kjent med verktøyene og få økt kunnskap om ESC guidelines.

 Videolinker til CCNAPs Guidelinesimplementation prosjekt  1st video: “Whose job is-it?”

http://youtu.be/k7fc4y3Xj4Q 

 2nd video: “Having the Confidence to Speak Out

http://youtu.be/sF6Bs6Ou3pc

 3rd video: “Modelling good practices”

http://youtu.be/irnWeHCUgJ

4th video: “Hearing the patient’s voice”

http://youtu.be/sC3U1hAyuMw