Veiledning publisering på nettsiden

Av Kirsti Egge Haugstad, 12.03.2017

Vi oppfordrer loklagruppene tilå oppdattere sine respektive kolagruppe sider med et bilde av sittende styre, arrangementer og program for kurs og møter er viktig for deres medlemmer og for å bevare historikken i ditt fylke.