Høyres landsmøte har vedtatt å styrke jordmortjenesten i kommunene

Regjeringspartiet Høyre har på sitt landsmøte vedtatt å styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner en god helse.

 
Ingvill Dalseg, Sør-Trøndelag - En god start i livet
tv.hoyre.no
 
 
 

Høyre har vedtatt "å styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner en god helse. Jordmødre kan gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking bidra til dette. Det bør også vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis." I tillegg argumenterte Høyreordfører og jordmor Ingvill Dalsegg for å beholde dagens foreldrepermisjonsording og å vedta å lovfeste mors rett til 14 uker permisjon for å følge EUs barseldirektiv.