Informasjon om våre utmerkelser

Vi har 4 utmerkelser for LaH NSF medlemmer
Æresmedlemskap, Årets helsesykepleier, Årets helsesykepleierleder og Den gylne penn
Du kan lese kriterier for den enkelte under på siden

Kandidater til de ulike utmerkelsene meldes styret innen 1. juni til lah@nsf.no
Prisvinnere blir hedret på Festmiddagen på årets kongress.
Alle medlemmer i LaH NSF kan melde inn kandidater.