Årsmøte NSF Student 2019 - Studentvalget er i gang

Av Trine Skaar, 01.03.2019

Bli med på årets morsomste begivenhet for sykepleierstudenter! Som studentmedlem skal du nå velge hvem som skal representere deg, og DU kan stille til valg! 

 

Meldeperioden er nå over. Dersom du likevel ønsker å stille til valg, kan du suppleres inn etter 1. mai dersom det mangler delegater ved din skole. For å ettersuppleres send mail til triska@nsf.no nå.

Du kan stemme på din representant her.

 


Studentmedlemmene skal velge Fylkesrepresentant i sitt fylke, representanter fra sin skole til Årsmøte i NSF Student, og representant til Landsmøtet i NSF, og DU kan stille til alle rollene!

DU MELDER DEG ELLER ANDRE TIL KANDIDAT HER

Meldeperioden er nå i gang, og du kan stille til valg selv eller foreslå en annen som du ønsker skal representere deg til skoledelegat og/eller fylkesrepresentant. 

 

Hva er årsmøte?

Årsmøte i NSF Student er Sykepleierforbundets øverste studentorgan. Her møtes representanter fra alle landets 33 sykepleierutdanninger for å diskutere hvordan sykepleierutdanningen kan bli best mulig. Årsmøtet vedtar norske sykepleierstudenters offisielle politikk på alt fra nasjonale deleksamener og kjønnspoeng, til praksiskvalitet og vurderingsformer i sykepleierutdanningen. Videre velger årsmøtet studentstyret i NSF Student. 

Dagene er fylt med interessante diskusjoner, viktige vedtak, morsomme aktiviteter og ikke minst en helg hvor du vil treffe framtidige kollegaer fra hele landet.

Husk at du er ekspert på hvordan det er å være sykepleierstudent akkurat nå. Din kompetanse trengs.

Se mer informasjon om Årsmøte her.

Frist for å melde eget kandidatur eller noen andre er 31. mars 2019! 
NSF Student Årsmøtet 2019 vil i år være 20.-23. juni på Klækken Hotell. Årsmøte i NSF Student er Sykepleierforbundets øverste studentorgan. Er du medlem i NSF kan du stille til valg og være med på årets morsomste og viktigste helg for sykepleierstudenter.

BLI MED!

 

Du kan melde deg selv eller en annen som:

Skoledelegat: Fra alle studiesteder for sykepleierutdanning skal det velges et antall delegater til Årsmøtet. Hvor mange bestemmes av hvor mange som er medlem på din skole. Som skoledelegat kreves det kun at du er sykepleierstudent og medlem i NSF.

Fylkesrepresentant: Det skal velges en fylkesrepresentant fra hvert fylke. I tillegg til å delta på Årsmøtet inngår fylkesrepresentanten som studentenes representant i NSFs fylkesstyre i ditt fylke. Der har studentenes fylkesrepresentant samme rettigheter som de øvrige styremedlemmene som er valgt blant sykepleierne i fylket. Fylkesstyret møter 6-8 ganger i året. Som fylkesrepresentant får du en unik mulighet til å lære deg masse om organisasjonsarbeid, arbeidslivsspørsmål og styrearbeid som du vil ha stor nytte av i din kommende yrkeskarriere. I tillegg knytter man mange verdifulle kontakter til sitt kommende yrkesfelt.

Studentrepresentant til NSFs Landsmøte (november 2019): Hvert fjerde år arrangeres NSFs landsmøte, og i år er det landsmøteår! Her velges det også inn en studentrepresentant fra hvert fylke vil være studentenes stemme inn til NSF. Landsmøtet arrangeres 4.-8. november 2019. Det eneste kravet er at du er sykepleierstudent og medlem av NSF. Les mer om NSFs landsmøte her. 

Som deltaker til Årsmøtet og Landsmøtet, dekker NSF Student reise og opphold 

 

Slik foregår valget:

  • Fra 1.mars til 31. mars kan du melde deg selv eller en annen som kandidat.
  • Fra 2.april til 30. april inviteres alle studentmedlemmer på ditt studiested til å stemme fram de kandidatene de ønsker.
  • 2.mai kunngjøres resultatene på www.nsfstudent.no

Alle studentmedlemmer i Norsk Sykepleierforbund har i henhold til NSFs vedtekter rett til å stille til valg, og til å være med å stemme frem skoledelegater til NSF Students årsmøte, fylkesrepresentant til NSFs fylkesstyre og studentdelegater til NSFs Landsmøte (hvert 4. år). Fylkesrepresentantene deltar også på NSF Students årsmøte.

 

Her er de tre vervene du kan være med å velge inn representanter til nå:

  • Skoledelegat
  • Fylkesrepresentant
  • Landsmøtedelegat

Du kan lese mer om de ulike vervene her.

 

Hvor mange studenter som skal velges fra din utdanningsinstitusjon ser du her. Man kan stille til valg til alle tre vervene om man vil.  


DU MELDER DEG ELLER ANDRE TIL KANDIDAT HER. 

Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte din fylkesrepresentant eller studentrådgiver Nina Jeanette Tollehaug på mobil 220 43 364 eller mail nintol@nsf.no

 

Se bilder fra årsmøtet i NSF Student:

Delegatene ønskes velkommen av fylkesrepresentantene og styret

Nyvalgt studentstyre for 2018-2019

Årsmøtesalen

Fylkesrepresentantene for 2018-2019 samles før årsmøtet

Delegater fra årsmøtet

Besøk av statsminister Erna Solberg

Kom og bli med på årsmøtet 2019!