Informasjonsbrosjyrer for kontinent ileostomi

Av Therese Kristin Havnsund, 01.01.2019

Informasjonsbrosjyrer om kontinent ileostomi på norsk og engelsk.

På bakgrunn av tilbakemeldinger om manglende kunnskap hos sykepleiere på gastroavdelinger om kontinente ileostomier (også kjent som Kocks reservoar) har vi lagt ut to informasjonsbrosjyrer på nettsidene våre. Den engelskspråklige er laget av Oxord Radcliffe Hospitals og den norske versjonen er utarbeidet av leger og stomisykepleiere ved kolorektalenheten på St. Olavs Hospital.
 
Vi anbefaler at alle som jobber på gastroavdelinger leser igjennom informasjonen for å kunne ha tilstrekkelig kunnskap om kontinent ileostomi til å kunne møte denne pasientgruppen på en god og trygg måte.