Arbeiderpartiets helsepolitikere inviterte Jordmorforbundet NSF til seminar om ledelse i sykehus

Av nsf, 22.03.2017

Arbeiderpartiets helsepolitiske fraksjon på Stortinget inviterte Jordmorforbundet, Legeforeningen, Yngre Legers Forening, Fagforbundet og Sykepleierforbundet til et innspillseminar på Stortinget om ledelse i sykehus. Politikerne ønsket innspill fra fagmiljøet på hva som kan gjøres fra politisk hold for å legge til rette for bedre ledelse på landets sykehus.

Jordmorforbundets nestleder Trude Hartmann Bjørndalen og styremedlem Kristin Holanger var tilstede på seminaret. Begge jordmødrene arbeider til daglig som ledere på Rikshospitalet og hadde gode innspill til Arbeiderpartiets helsepolitikere. Jordmorforbundet NSF takker Arbeiderpartiet for ett godt seminar og setter pris på samarbeidet for å sikre en god ledelse på våre norske sykehus.