Fastleger advarer mot at jordmødre skal ivareta kvinnehelse

Av NSF, 23.03.2017

Høyres landsmøte vedtok å gi jordmødrene større innflytelse i helse-Norge. Det mener fastlegene er feilslått politikk. Fastlegene mener det ikke er noen grunn til å kopiere den svenske modellen med mer makt til jordmødre og sykepleiere.

Jordmorforbundet NSF svarer opp og synes det er underlig at fastleger mener det er problematisk at andre helsepersonell-grupper kan gi like gode eller bedre helsetjenester til landets kvinner og familier. La kvinner og familier selv få velge den oppfølgingen de ønsker seg.Det er positivt at politikerne tar ansvar med å legge til rette for det forskere og myndigheter påpeker at samfunnet er mest tjent med, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup. Jordmødre er utdannet til å ta celleprøver og ivareta kvinnehelsespørsmål i et livsløpsperspektiv. Jordmødre tar også i dag både celleprøver, seksukerskontroller etter fødsel, barseloppfølging uten at dette på noe vis går ut over fastlegeordningen. Høyre svarer fastlegene at dette handler om tilgjengelige helsetjenester for kvinner. Det er for få innvandrerkvinner som tar celleprøver, og denne gruppen som faller utenfor kan bedre ivaretas av jordmoroppfølging for å få tatt celleprøvene. Gi kvinner og gravide reell valgfrihet i forhold til oppfølging. Forskning viser at mor og barn tjener på jordmoroppfølging. 

http://www.dagbladet.no/nyheter/advarer-mot-a-slippe-til-jordmodrene/67396398

http://www.dagbladet.no/nyheter/underlig-av-fastlegene/67400683

http://forskning.no/forebyggende-helse-menneskekroppen-svangerskap/2013/08/mor-og-barn-tjener-pa-jordmor-oppfolging