Fagkafè om AKS. Avansert klinisk sykepleie

Av Live Bergflødt Gusfre, 27.03.2017

6.april ønsker vi velkommen til fagkafè med tema "AKS - Fremtidens sykepleie" Møt opp og få svar på hvordan sykepleiere på ekspertnivå kan benyttes i sykehus og kommunehelsetjenesten i fremtiden.

 

 

Avansert klinisk sykepleie er sykepleie på ekspertnivå.

Sykepleiere med avansert klinisk kompetanse skal møte pasienters akutte og langvarige helsebehov, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Fullført masterstudium gir handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder.

Kim Gaarde og Abiel Øvrebø er studenter fra første AKS-kull. De vil informere om studiet og tanker om hvordan sykepleiernes kompetanse kan benyttes i fremtiden både i sykehus og kommunehelsetjenesten. De har spennende praksiserfaringer fra Canada, Wasa, Liverpool og Nederland.

14.april er det søknadsfrist på studiet som tilbys på Høyskolen i Sørøst-Norge. Møt opp på fagkafè og få informasjon om fremtidens sykepleie!

Link til påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3307991/12548

Du må være logget inn med medlemsnummer for å melde deg på. Du kan også sende e-post til Buskerud@nsf.no

 

Vel møtt!