Ny hovedtillitsvalgt i klinikk for psykisk helse og rus

Av Live Bergflødt Gusfre, 28.03.2017

Terje Sandbo er valgt til ny hovedtillitsvalgt i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Vi gratulerer Terje med nytt verv og takker Hilde Steen for at hun stilte opp.

 

Det ble avgitt 171 stemmer av 477 mulige. Dette utgjør en valgdeltakelse på 30%. Terje fikk 58.5% av stemmene, og Hilse Steen fikk 41,5%.

Terje Sandbo er psykiatrisk sykepleier og jobber i barne-og ungdomspsykiatyrisk avdeling. Han vil bli 100% frikjøpt til å drive tillitsvalgtarbeid i klinikken med 477 medlemmer.