Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Av Therese Kristin Havnsund, 16.05.2018

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Dokumentet "Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi" ble i sin tid utarbeidet av Vibecke Lindøen, Randi Askeland, Linda Ashurst, Wenche Brattebø Fenne og Astrid Berge Reinemo. 

Revidering av dokumentet har resultert i fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" og har blitt utført av Astrid Berge Reinemo og Wenche Brattebø Fenne. Dokumentet ble ferdigstilt våren 2018 og legges også ut på helsebiblioteket.no

Det er et stort og viktig stykke arbeid som nå er utført og faggruppen takker så mye for arbeidet som er lagt ned i revideringen.