Stem her - Studentvalget 2018

Av Martin Fredheim, 15.04.2018

Studentvalget er nå i stemmeperioden og du kan nå stemme på de du ønsker skal representere deg. Stem her!

DU AVLEGGER STEMME HER


Alle studentmedlemmer i Norsk Sykepleierforbund har i henhold til NSFs vedtekter rett til å stille til valg, og til å være med å stemme frem skoledelegater til NSF Students årsmøte, fylkesrepresentant til NSFs fylkesstyre og studentdelegater til NSFs Landsmøte (hvert 4. år). Fylkesrepresentantene deltar også på NSF Students årsmøte.

FRISTEN for å avgi stemme er utgangen av 30. april.

Her er de to vervene du kan være med å velge inn representanter til nå:

  • Skoledelegat
  • Fylkesrepresentant

Hvor mange studenter som skal velges fra din utdanningsinstitusjon ser du her.
Delegasjonene til årsmøtet består av skoledelegater og fylkesrepresentanter. Man kan altså stille til valg til alle vervene samtidig om man vil.

DU AVLEGGER STEMME HER

Lurer du på hva Årsmøtet er? Se mer informasjon her.

Slik er prosessen i studentvalget:

Meldeperioden er i mars måned og innebærer at alle som har lyst til å stille til valg kan melde seg selv, eller du kan foreslå en medstudent du mener bør være kandidat. FRISTEN for å melde var 15. april.

Stemmeperioden er i april måned, og innebærer at alle studentmedlemmer kan stemme på de kandidatene de ønsker fra sitt valgområde. Valgområdet er ditt fylke for fylkesrepresentanter, og ditt studiested for skoledelegater. 

Dersom du ikke rakk å stille mangler mange av studiestedene fortsatt delegater og fylkesrepresentantkandidater. Dersom DU ønsker å "ettermelde" deg, send en mail med hvem du er og hvilken institusjon du går på til nintol@nsf.no. Studentstyret kan, etter at stemmeperioden er over 30. april, supplere delegater og fylkesrepresentanter til Årsmøtet. BLI MED!


Mer info om hva valget innebærer:

Det er to arrangementer i 2018 det skal velges delegater til:

Årsmøtet er studentmedlemmenes øverste organ, det avholdes i år 21.-24. juni. Stiller du til valg som fylkesrepresentant eller skoledelegat MÅ du ha mulighet til å delta på dette møtet. Fylkesrepresentanter har en egen samling dagen før Årsmøtet starter, 20. juni. Blir du valgt som fylkesrepresentant er det forventet at du deltar på denne. 

Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte din fylkesrepresentant eller studenrådgiver Nina Jeanette Tollehaug.