12 nominerte sykepleiere til årets Sykepleierpris 2017

Av Elin Nerdahl, 04.04.2017

Det er i år kommet inn 12 nominerte og svært gode kanidater til årets Sykepleierpris 2017.

Kunngjøringen av årets vinner skjer på fagkonferansen 12.mai, Ibsenhuset i Skien.

 1. Beate Alstad, psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og sexolog ved DPS nedre Telemark akutteam, STHF
 2. Elin Synnøve Bjelde, fagsykepleier ved seksjon for infeksjonssykdommer, STHF
 3. Helle B. Håland, intensivsykepleier ved ort. 3.etg., Betanien
 4. Grethe Holtskog Lerøy, intensivsykepleier ved intensivavdelingen, STHF
 5. Tore Lien, sykepleier, akuttpsykiatrisk ved avdeling 19B, STHF
 6. Linn Lyche Lunde, psykiatrisk sykepleier, akuttpsykiatrisk avd. 19, STHF
 7. Arve Paulsen, teamleder ved korttidsavdeling, Notodden Omsorgssenter
 8. Sigrid Skarholt, kreftkoordinator, Skien kommune
 9. Merete Skinnarland, driftssykepleier ved dialysen og medisinsk poliklinikk, Rjukan sykehus
 10. Kjersti Kleiv Syversen, fagansvarlig operasjonsavdelingen, STHF
 11. Ragnhild Thormodsrød, fagsykepleier ved kreft-, palliasjon- og blodavdelingen,  STHF
 12. Clarice Øygarden, avdelingssykepleier ved medisinsk sengepost, Kragerø sykehus