Økonomisk støtte til videreutdanning og masterstudium

Av Therese Kristin Havnsund, 14.11.2019

Søker må være medlem i faggruppen. Videre må søker ha tatt imot plass ved relevant masterstudium, eller ved videreutdanning for sykepleiere i klinisk sykepleie-gastroenterologi. De som har akseptert studieplass på videreutdanningen men ikke er medlem av faggruppen fra tidligere kan melde seg inn i faggruppen før søknaden sendes inn.

 

Høgskolen på Vestlandet, avdeling Bergen kan tilby videreutdanning i klinisk sykepleie-Gastrosykepleie. Neste oppstart av studiet blir i 2019: 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/b60gastro/

Søknadsfrist for økonomisk støtte til videreutdanningen er 1. september etter fullført første semester. Støtten utbetales deretter etter fullført første semester.

Søknader til masterstudier behandles fortløpende og økonomisk støtte utbetales etter fullført første semester.

Reglement og søknadsskjema finner du som vedlegg på høyre kolonne.