I mål med A-delsforhandlingene

Av NSF, 04.04.2017

Unio og Spekter har i dag forhandlet første del av årets oppgjør – de såkalte innledende forhandlingene. 

I A-delsforhandlingene avtales overordnede prinsipper og frister for de videre forhandlingene i de ulike virksomhetsområdene.

Det betyr at de lokale forhandlingene nå starter for NSFs medlemmer i de virksomhetene vi har overenskomst. Dette gjelder for de virksomheter som er i områdene 1-9 (unntatt Lovisenberg) og de som ikke er innplassert ennå.

Når det gjelder helseforetak og nettopp Lovisenberg diakonale sykehus er det videre forløp slik at det er avtalt A2-forhandlinger for NSF 27. april.

Her er protokollen fra forhandlingene:

Protokoll Spekter A.pdf