Norske kvinners Sanitetsforening utlyser 10 reisestipend for jordmødre til internasjonal konferanse om vold mot gravide

Av NSF, 05.04.2017

Den 28. august 2017 arrangeres en internasjonal konferanse om vold mot gravide i Oslo. Søknadsfristen for å søke om reisestipend for å delta er 30.mai.

Bakgrunnen for konferansen er retningslinjer fra Helsedirektoratet i 2014, som pålegger helsepersonell å spørre alle gravide om de har vært utsatt for vold. Etter tre år ser vi at retningslinjene ikke er tilstrekkelig implementert og at det er behov for mer kunnskap om vold mot kvinner i svangerskapet. Målet med konferansen er å tette kunnskapshull og fremme samarbeid, spesielt mellom helsepersonell og andre instanser som jobber med tematikken. Blant foredragsholderne vil det være talspersoner fra WHO og FN.

Programkomiteen består av Norske Kvinners Sanitetsforening og Krisesentersekretariatet, postdoktor Lena Henriksen og professorene Berit Schei og Mirjam Lukasse. Konferansen arrangeres i samarbeid med professor Angela Taft fra La Trobe universitetet i Melbourne, som også vil være en av foredragsholderne.

Til konferansen inviteres jordmødre, leger, sykepleiere, ansatte på krisesentre, politiet, forskere og andre interesserte. I den forbindelse deler N.K.S. ut tilsammen 10 reisestipend (a 5000 kr) til jordmødre i svangerskapskontrollen. På den måten håper de å få jordmødre representert fra hele landet til å delta.  

Søknader – med en kort beskrivelse av hvor man jobber og motivasjonen for å delta – kan sendes til: ida.hansen@sanitetskvinnene.no

Frist: 30. mai.