Høytid – Turnus og betaling

Av Lone Ruistuen, 07.04.2017

Det nærmer seg påske og driften er for helligdagene er planlagt og vaktene er fordelt. Noen har fått fri, noen ville jobbe, noen måtte jobbe og det dukker opp mange spørsmål om hva man «egentlig» har krav på.

Hvor mange F3-dager har du krav på i en høytidsturnus?

Dette er det ikke mulig å gi noe eksakt svar på, men hovedregelen er at dersom du må jobbe en søn- og helgedag (rød dag), skal du ha fri den påfølgende søn- og helgedag. Dette innebærer at du i høytidsperiode kan ha rett til ekstra fridager, F3 dager. Antall F3-dager avhenger av din konkrete turnus. Arbeidsgiver og tillitsvalgte (på vegne av den ansatte) kan avtale å samle arbeid og fritid på en annen måte, slik at du får fri hele eller deler av høytiden. Dette nedfelles i en egen høytidsturnus. Du bør i god tid før høytiden gi beskjed om dine ønsker/behov for fritid til din leder og tillitsvalgte.

 

Hvilken betaling skal du ha når du jobber røde dager?

Arbeid på helge- og høytidsdager, såkalte røde dager, gir deg rett til et tillegg pr time. Størrelsen på tillegg vil variere fra 100- 150 % avhengig av tariffavtalen på ditt arbeidssted.  Betalingsbestemmelsene finner ved å gå inn på aktuell tariffavtale:  https://www.nsf.no/lonn eller ved å kontakte tillitsvalgt.