Les og bruk de reviderte politiske plattformene

Av NSF, 18.04.2017

De første politiske plattformene utarbeidet i NSF, kom i 2013, nå er alle oppdatert og revidert for perioden 2017-2020. Områdene som dekkes er: e-helse, forskning, folkehelse, innovasjon og tjenesteutvikling, ledelse, psykisk helse og rus og sykepleierutdanning.

Alle plattformene er  revidert og oppdatert i tråd med gjeldende vedtak og føringer fra myndighetene. De skal alle på hvert sitt område løfte fram og gi retning for sykepleierens innsats. De er et verktøy for å formidle NSFs politikk overfor politiske myndigheter, arbeidsgivere,samarbeidspartnere og i media.

De politiske plattformene skal bidra til forståelse og engasjement for politikken i organisasjonen, hos tillitsvalgte og hos medlemmer.

NSFs sju politiske plattformer

 

Her er lenker til de nyreviderte utgavene for perioden 2017-2020 for hver av plattformene:

Politisk plattform e-helse

Politisk plattform for forskning

Politisk plattform for folkehelse

Politisk plattform for innovasjon og tjenesteutvikling

Politisk plattform for ledelse

Politisk plattform for psykisk helse og rus

Politisk plattform for sykepleierutdanning