Preservere vener

Av NSF
1.ste utkast til Nasjonal access retningslinje

1 ste utkast til Nasjonal retningslinje: Preservere vener

Utarbeidet av P.Benschop

Landsgruppa Access

Tilbakemeldinger kan gis til  Pim.Benscop@sykehuset-innlandet.no