Tåler vi tøffere turnus?

Av Nina Horpestad, 01.05.2017

Påsken er over og mange arbeidstakere har satt pris på fridagene som høytiden brakte med seg.  Vi gleder oss også til mai som med sine røde dager innebærer ytterligere kjærkommen fritid og langhelger. Det å tilbringe fritid sammen med familie og venner som også har fri og tid til samvær er helsefremmende og bidrar til trivsel og overskudd i en travel arbeidshverdag.  

Selv om det snart er 20 år siden jeg gikk i turnus, er jeg fortsatt like takknemlig for å kunne tilbringe slike fridager sammen med familie og venner. Medlemmene i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er kjent med at de må arbeide hele døgnet, uken og året gjennom – og ofte på tider der de fleste andre har fri. De lever med helge- søndagsarbeid, skiftende arbeidstider, lite søvn og korte friperioder mellom vaktene. De vet de må regne med å jobbe når resten av familien samles over julemiddagen eller 17. mai-frokosten. Alt for å ivareta samfunnets og pasientenes behov.

De som arbeider i helse- og omsorgssektoren arbeider allerede etter turnusplaner basert på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler. Disse unntakene avtales i dag mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Arbeidstidsutvalgets flertall foreslår å endre arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgiver ensidig kan fastsette slike turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte. NSF vil fraråde en slik endring på det sterkeste.

Forskning på arbeidstid viser at skift- og turnusarbeid er helsebelastende. Statens egen forskningsinstitusjon, STAMI, leverte i 2014 en omfattende rapport som dokumenterer dette. Lange arbeidsdager, kort hviletid mellom vakter og hyppige skifter kan ha konsekvenser for den enkelte arbeidstakers helse på mange områder: Psykisk helse, søvnforstyrrelser og risiko for hjerte- og karsykdommer er blant de områder som berøres. I tillegg til dette kan søvnmangel og slitenhet på grunn av turnus og særlig kort hviletid føre til økt risiko for feil og ulykker.

Til tross for denne forskningsbaserte kunnskapen har vi altså krefter som ønsker at norsk arbeidsliv skal gå motsatt vei.  At vi skal redusere arbeidstakernes mulighet for medbestemmelse og åpne opp for at arbeidsgivere ensidig skal kunne fastsette enda tøffere turnusordninger enn de vi har i dag.

Vi sliter nok med rekrutteringen til yrket som det er, og utvalgets forslag fremmer heller ikke ønsket vårt om mer heltid og høyere pensjonsalder (gjennomsnittet for sykepleiere i dag er 58 år).

NSF ønsker å være løsningsorientert og vi mener at momenter som heltidserklæringen i KS, «gi og ta» mentaliteten i virksomhetene bidrar til gode løsninger, alternative måter å organisere arbeidstidsordninger på og ikke minst ta høyde for å få en balanse mellom oppgaver og ressurser viser at det er fullt mulig å etablere gode arbeidsordning for begge parter innenfor nåværende lovverk.

Jeg er bekymret – og litt skremt. Jeg er bekymret for et utvalg som uttrykker mistillit til det gode samarbeidet som gjøres mellom lokale parter i kommuner og sykehus hver dag. Og jeg er skremt over et utvalg som oppriktig synes å tro at pisk er rette verktøy for å få flere sykepleiere til å jobbe uten muligheten til å påvirke egen arbeidstidsordning!