Enighet om lønn ved sykehusene

Av NSF, 27.04.2017

Det ble i dag oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund. 

Oppgjøret innebærer at alle medlemmene i sykehusene oppgjøret omfatter får et generelt tillegg på 1,2 % fra 1. august.

Minstelønnene blir også hevet fra samme dato, og mange medlemmer får dermed høyere tillegg da de får en minstelønnsheving som er høyere enn det generelle tillegg. Her er de nye minstelønnssatsene:

- Gitt den beskjedne rammen vi har i dette oppgjøret er vi fornøyd med profilen. Oppgjøret har en ramme på 2,4 % og er i tråd med anslagene for frontfaget, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierrforbund.

Enigheten betyr at det ikke blir lokale forhandlinger. Her kan du lese protokollene fra årets forhandlinger med Spekter:

Protokoll Spekter A2 helseforetak

 Protokoll Spekter A2 Lovisenberg