Årsmøte NSF Student 2019 - Praktisk informasjon

Av Nina Jeanette Tollehaug, 27.04.2018

Her finner du praktisk informasjon om årsmøtet til NSF Student.

Når og hvor avholdes Årsmøtet?

Årsmøtet varer fra 20.-23. juni. Oppstart er torsdag 20. juni kl. 13 (lunsj fra kl. 12), og Årsmøtet avsluttes søndag 23. juni (på ettermiddagen). Fylkesrepresentanter deltar i tillegg på en egen samling dagen før Årsmøtet, onsdag 19. juni. Oppstart her er kl. 11.00.  Skoledelegater deltar fra Årsmøtets start, torsdag 20. juni. Medlemmer av Studentstyret deltar fra tirsdag 18.juni, og Nominasjonskomiteen deltar fra onsdag 19. juni. Både Årsmøtet og fylkesrepresentantsamlingen finner sted på Klækken hotell i Hønefoss.

Hvem deltar på Årsmøtet?

For å delta på NSF Student sitt Årsmøte må du være valgt som enten skoledelegat fra ditt studiested eller fylkesrepresentant fra ditt fylke. Studentvalget avsluttes 30. april, og de som som blir valgt mottar e-post om dette 2. mai. I tillegg til skoledelegater og fylkesrepresentanter deltar Studentstyret og Nominasjonskomiteen på Årsmøtet. 

Her kan du lese mer om de ulike rollene her.

Påmelding

Du finner link til påmelding her. 

Hva skjer på Årsmøtet?

Årsmøtet tar stilling til hva som skal være norske sykepleierstudenters offisielle holdning til utdanningens innhold, og hva utdanningsinstitusjonene kan gjøre for å øke kvaliteten på sykepleierutdanningen. Videre uttaler Årsmøtet seg på vegne av over12 000 sykepleierstudenter. Les mer om Årsmøtet.

Program for Årsmøtet 2019 finner du her.

Det er viktig at du tar med deg enten iPad eller laptop, da all saksbehandling foregår digitalt. Dette innebærer at du få tilgang til sakspapirer og mulighet til å sende inn forslag gjennom en digital saksbehandlingsløsning, tilgjengelig her.

Mange nye ord og uttrykk? Se ordliste her!

Valg til sentrale verv

Årsmøtet skal velge ny leder og nestleder av NSF Student for det kommende studieåret. I tillegg skal Årsmøtet velge nytt Studentstyre bestående av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Du kan stille til valg! Fristen for å stille til sentrale verv er 1. juni.  Se mer informasjon på egen side om sentrale verv. Du stiller til valg gjennom den digitale saksbehandlingsløsningen omtalt i avsnittet ovenfor.

Transport til og fra Årsmøtet
Fra Oslo lufthavn Gardermoen

NSF Student bestiller flyreise tur/retur til de som trenger det, og sender billetten på e-post. Det settes opp fellesbuss torsdag 20.juni kl. 10.00 fra Oslo lufthavn som går rett til Klækken hotell (ca. 50 minutter).

Det vil utnevnes to bussansvarlige, som vil møte de som skal ta fellesbuss på torsdag kl. 10.00 ved døra utenfor ankomsthallen på Gardermoen. De vil ha en liste over de som skal med, og ha på seg gule refleksvester.

For de som reiser langt og ikke rekker fellesbuss går rutebuss 260 direkte fra Oslo lufthavn til Klækken hotell. Rutebuss 260 forlater Oslo lufthavn 20. juni kl. 12.00 (fremme 12.55). Fylkesrepresentanter og andre som skal på egen samling dagen før tar rutebuss 260 fra Oslo lufthavn onsdag 19. juni kl. 10.00 (fremme 10.55). 

Les mer om rutebuss fra Oslo lufthavn til Klækken hotell her. 

Fra Østlandet

For de som reiser fra studiesteder i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Oppland eller Hedmark lønner det seg å ta tog eller buss. Du finner informasjon om hvordan du kommer deg til Klækken hotell her.

 

OBS! NSF dekker ikke utgifter til bilkjøring til Årsmøtet, dersom dette ikke er avtalt på forhånd.

Koster det noe? 

NSF Student dekker oppholdskostnader og utgifter til flybuss, rutebuss, tog, etc. Som hovedregel skal rimeligste alternativ benyttes, og bruk av taxi og privatbil skal avklares på forhånd. Husk å ta vare på kvitteringene underveis. Flybilletter bestilles av NSF, og sendes til deg. For å få refundert ugifter må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende dette inn til NSF. Reiseregningsskjema har du fått tilsendt på e-post i forkant av Årsmøtet.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om Årsmøtet, trenger mer informasjon eller har spesielle behov er du velkommen til å kontakte studentrådgivere.