Finn din hovedtillitsvalgt

Av NSF

Her finner du en oversikt over alle hovedtillitsvalgte/kontaktpersoner i Nordland, og hvordan du kan komme i kontakt med dem.

 

Her finner du din hovedtillitsvalgt/kontaktperson

 

Hovedtillitsvalgte i NSF har blant annet disse oppgavene:

  • Representere medlemmene og NSF overfor arbeidsgiver.
  • Ha kontakt med og påvirke politiske og administrative beslutningstakere.
  • Gi råd og understøtte sine plasstillitsvalgte.
  • Fordele og koordinere oppgaver blant hovedtillitsvalgtsområdets tillitsvalgte.
  • Være bindeledd mellom medlemmene og NSFs lokale organisasjonsledd.
  • Legge til rette for medlemsinnflytelse.

Les mer om NSF sitt tillitsvalgtapparat her.