Utlysning av reisestipend

Av Silje Severine Sætre, 28.04.2017

NSF`s faggruppe av hygienesykepleiere har den glede av å lyse ut 3 reisestipend à kr 5000,- med søknadsfrist 1. juni 2017.

 

Dette er faggruppens eget stipend som i år lyses ut som 3 reisestipend à 500,-. Reisestipendene tildeles for deltakese ved Nordisk hygienekonferanse i Trondheim 13. - 15. september 2017. Formålet med faggruppens eget stipend er å stimulere til fagutvikling og å styrke kunnskapsnivået innen smittevern. De 3 reisestipendene vurderes etter samme kriterier som faggruppens fagstipend.

Bruk vedlagt søknadsskjema og send søknaden til leder av faggruppen: arnold.maasoeval-jensen@helse-mr.no

Søknadsfristen er 1. juni 2017, og tildelingen vil gjøres kjent innen 16. juni 2017.