Still til sentrale verv i NSF Student

Av Nina Jeanette Tollehaug, 14.05.2018

Her finner du informasjon om sentrale verv i NSF Student og hvordan du kan stille til dem.

Årsmøtet 2018 skal velge leder, nestleder og studentstyrets fem medlemmer, og tre varamedlemmer. I tillegg skal det velges fem medlemmer til nominasjonskomiteen.

Årsmøtet 2018 har vedtatt å åpne for flere kandidater til studentstyremedlem. Frist for å stille er fredag 22. juni kl. 13.00. 

 

For å stille til valg må du fylle ut kandidatskjemaet som ligger til høyre. Kandidatskjemaet sendes til nsfstudentvalg@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

 

Nominasjonskomiteen intervjuer kandidatene som har stilt til valg. Dette gjøres enten ansikt til ansikt eller per telefon, alt etter hva som passer. Nominasjonskomiteen innstiller på ny ledelse og studentstyre for Årsmøtet, og Årsmøtets delegater velger blant kandidatene.

Ledelsen i NSF Student

Leder og nestleder i NSF Student er frikjøpte verv på heltid. NSF Student har kontor på sykepleiernes hus i Tollbugata 22 i Oslo. NSF stiller ressurser tilgjengelig for leder og nestleder. Nominasjonskomiteen kan besvare eventuelle spørsmål angående dette.

Studentstyret

Studentstyret er NSF Students høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene. Det er om lag seks styremøter i året. Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer, hvor 1. vara blir innkalt til alle styremøtene. Studentledelsen inngår også i studentstyret.

Nominasjonskomiteen

Det er på Årsmøtet anledning til å stille til valg som medlem av Nominasjonskomiteen.  Nominasjonskomiteen består av fem medlemmer, og konstituerer seg selv. Mandatet inkluderer å innstille på NSF Students ledelse og studentstyre til Årsmøtet. Fristen for å stille til Nominasjonskomiteen er lørdag 23. juni kl 23.00.

 

Du kan lese mer om vervene i NSF Student her.

 

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å åpne for mulighet til å stille til valg på Årsmøtet. 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Nominasjonskomiteen på e-post.