Still til sentrale verv i Norsk Sykepleierforbund

Av Trine Skaar, 26.02.2020

Ny ledelse og nytt studentstyre for 2020-2021 skal velges, og du kan stille!

Årsmøtet 2020 skal velge leder, nestleder og studentstyret for 2020-2021. I tillegg skal det velges fem medlemmer til NSF Students nominasjonskomité. Under vil du få mer informasjon om de ulike vervene.

 

For å stille til valg må du fylle ut kandidatskjemaet som ligger til høyre. Kandidatskjemaet sendes til nsfstudentvalg@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

 

Frist for å stille til nominasjonskomiteen er 19. juni kl. 23:59!

 

Nominasjonskomiteen intervjuer kandidatene som har stilt til valg. Dette gjøres over telefon eller et digitalt møte, alt etter hva som passer. Nominasjonskomiteen innstiller på ny ledelse og studentstyre for Årsmøtet, og Årsmøtets delegater velger blant kandidatene.

 

Lederen for NSF Student er et heltidsverv som varer ett år av gangen. Du vil ha et kontor i Oslo på NSFs hovedkontor. Her sitter du sammen med nestleder og to rådgivere. Vervet lønnes av NSF. Dersom du er pendler fra et annet sted i landet, tilbys det også en leilighet i Oslo, slik at pendlingen blir enklere.

Tenk å få representere over 13.500 sykepleierstudenter over hele landet! Det er 9/10 sykepleierstudenter og du kan virkelig si du taler på vegne av Norges sykepleierstudenter.

Dette er et verv som er utrolig spennende og givende. Det har bratt læringskurve, men til gjengjeld vil vervet gi deg en helt unik erfaring.

Du sitter som medlem i NSFs forbundsstyre og taler virkelig studentene sak. Du får muligheten til å diskutere og møte stortingsrepresentanter og andre viktige beslutningstakere. Du vil også være lederen av et studentstyre hvor dere sammen skal jobbe i ett år for å bedre sykepleierstudenters rettigheter, vilkår og utdanning.

Vervet gir deg uendelige muligheter og det er kun kreativiteten og pågangsmotet som kan stoppe deg. Er dette en mulighet du vil la glippe?

Gjennom året skal du sammen med nestleder og rådgivere arrangere 6-7 styremøter hvor studentstyret møtes og diskuterer saker for å bedre hverdagen for sykepleierstudentene. Sammen med studentstyret arrangerer dere også to tillitsvalgtkonferanser og årsmøtet for 2021!

 

Nestlederen for NSF Student er et heltidsverv som varer ett år av gangen. Du vil ha et kontor i Oslo på NSFs hovedkontor. Her sitter du sammen med leder og to rådgivere. Vervet lønnes av NSF. Dersom du er pendler fra et annet sted i landet, tilbys det også en leilighet i Oslo, slik at pendlingen blir enklere.

Du er med på å representere over 13.500 sykepleierstudenter over hele landet! Det er 9/10 sykepleierstudenter og du kan virkelig si du taler på vegne av Norges sykepleierstudenter.

Dette er et verv som er utrolig spennende og givende. Det har bratt læringskurve, men til gjengjeld vil vervet gi deg en helt unik erfaring.

Som nestleder er du leders stedfortreder, samt personlige vara i forbundsstyret. Dette er en unik mulighet til å påvirke hele NSF ved å virkelig sette sykepleierutdanningen og sykepleierstudentene på dagsorden.

Som nestleder er man hovedansvarlig for oppfølging av de tillitsvalgte, og har tett kontakt med sykepleierstudenter i hele Norge. Dette innebærer et overordnet ansvar og organisering av innhold til lokallagsaktiviteter, arrangementer og bistand hos lokallag som skulle ønske det, i tillegg til planlegging og utføring av to tillitsvalgtsamlinger i året. Pr. 1.1.2020, er det 38 fylkesrepresentanter, i tillegg til 19 lokallag i Norge. Sammen med leder, er nestleder politisk ansvarlig i NSF Student. Det innebærer at man jobber med politikere, organisasjoner og andre for å få gjennomslag for sakene bestemt av studentene på årsmøtet. Som nestleder sitter man også i studentstyret til NSF. Sammen med leder er man ansvarlig for å fremme saker for styret, samt å skrive sakspapirer.

Et verv som styremedlem i NSF Student er et verv som varer ett år av gangen og starter dagen etter man blir valgt, frem til nytt valg foretas året etter. Studentstyret består av fem ordinære medlemmer og tre rangerte varamedlemmer. Definisjonen til studentstyret er at det er det høyeste beslutningsorganet mellom årsmøtene. Det vil si at det sykepleierstudentene bestemmer at NSF Student skal jobbe med under årsmøtet, er det studentstyret som jobber videre med. De bestemmer også hvordan jobben skal gjøres. Det kan for eksempel være at årsmøtet bestemte at de ønsket flere nasjonale eksamener, som medikamenteksamen. Da skal styre jobbe for at dette blir en realitet.

Studentstyret møtes til styremøter om lag 6-7 ganger i året. Her mottar de styremedlemmene som er innkalt til møtet også et honorar per møte. I tillegg planlegger og arrangerer styret sammen med ledelsen og rådgiverne to tillitsvalgtkonferanser i året. Her lærer man veldig mye! Her kan også styre fordele ansvar mellom seg, slik at du kan jobbe med områder som er viktige for deg. Det kan for eksempel være:

  • Praksis
  • Flere menn i utdanningen
  • Undervisning og eksamen
  • Studentdemokrati og representasjon slik at studentene blir hørt
  • Tillitsvalgtarbeid og lokallag
  • Internasjonalt samarbeid

Å sitte i studentstyret gir mulighet til å bli hørt på et høyt politisk nivå. Dere får god oversikt over sykepleierutdanningen i Norge og hvordan den drives. Det er enklere å bli hørt! I tillegg gir det deg mulighet til personlig utvikling! Dere blir utfordret på flere områder og blir virkelig et talerør for sykepleierstudentene. Tidligere studentstyremedlemmer har sagt du vokser som menneske, du blir tryggere på deg selv og får erfaring du ikke får noe annet sted. Det er lærerikt, utfordrende, sosialt, innholdsrikt og skaper et stort samhold! Du blir kjent med engasjerte, aktive og dyktige medstudenter fra hele landet. Studentstyret jobber for sykepleierstudenters rettigheter, sykepleierutdanningen og for at vi skal ha kvalitet i praksis!

  • Du bør stille til studentstyret hvis du vil bli hørt og lyttet til!
  • Du bør stille til studentstyret hvis du vil bli en mester på sykepleierstudenters rettigheter!
  • Du bør stille til studentstyret hvis du vil påvirke sykepleierutdanningen!
  • Du bør stille om du har lyst å jobbe for sykepleierstudentene og personlig utvikling!

Er du lei av å ytre meninger, men ikke bli hørt?

Lyst på venner for livet? Gode diskusjoner? Se virkning av studentmeninger?

Still til valg som studentstyremedlem i NSF!

Ved å stille til studentstyret viser du at du vil gjøre noe, du vil være med å påvirke utdanningen slik at den blir bedre for alle!

Studentstyret 2019-2020

 

Nominasjonskomiteen

Det er på Årsmøtet anledning til å stille til valg som medlem av Nominasjonskomiteen.  Nominasjonskomiteen består av fem medlemmer, og konstituerer seg selv. Mandatet inkluderer å innstille på NSF Students ledelse og studentstyre til Årsmøtet. Fristen for å stille til Nominasjonskomiteen er fredag 19. juni kl 23.59.

 

Har du spørsmål? Vil du vite mer om vervet? Ta kontakt med NSF Student på mail!