Still til sentrale verv i NSF Student

Av Trine Skaar, 26.02.2020

Her finner du informasjon om sentrale verv i NSF Student og hvordan du kan stille til dem.

Fristen for å stille til sentrale verv er 1. juni!

Årsmøtet 2020 skal velge leder, nestleder og studentstyrets fem medlemmer, og tre varamedlemmer. I tillegg skal det velges fem medlemmer til nominasjonskomiteen.

 

For å stille til valg må du fylle ut kandidatskjemaet som ligger til høyre. Kandidatskjemaet sendes til nsfstudentvalg@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

 

Fristen for å stille til sentrale verv er 1.juni!

 

Nominasjonskomiteen intervjuer kandidatene som har stilt til valg. Dette gjøres enten ansikt til ansikt eller per telefon, alt etter hva som passer. Nominasjonskomiteen innstiller på ny ledelse og studentstyre for Årsmøtet, og Årsmøtets delegater velger blant kandidatene.

Ledelsen i NSF Student

Leder og nestleder i NSF Student er frikjøpte verv på heltid. NSF Student har kontor på sykepleiernes hus i Tollbugata 22 i Oslo. NSF stiller ressurser tilgjengelig for leder og nestleder. Nominasjonskomiteen kan besvare eventuelle spørsmål angående dette.

Studentstyret

Studentstyret er NSF Students høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene. Det er om lag seks styremøter i året. Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer, hvor 1. vara blir innkalt til alle styremøtene. Studentledelsen inngår også i studentstyret.

Nominasjonskomiteen

Det er på Årsmøtet anledning til å stille til valg som medlem av Nominasjonskomiteen.  Nominasjonskomiteen består av fem medlemmer, og konstituerer seg selv. Mandatet inkluderer å innstille på NSF Students ledelse og studentstyre til Årsmøtet. Fristen for å stille til Nominasjonskomiteen er lørdag 20. juni kl 23.00.

 

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å åpne for mulighet til å stille til valg på Årsmøtet. 

 

Spørsmål? Ta kontakt med NSF Student på mail.