Sykepleiermangel i Kongsberg Kommune

Av Live Bergflødt Gusfre, 02.05.2017

Fylkesleder Linda Lavik og hovedtillitsvalgt i Kongsberg Kommune Heidi Smestad skriver i dagens utgave av Laagendalsposten om mangel på sykepleiere i kommunen. Her kan du lese hva de skriver.

Kongsberg kommune har i flere år slitt med å rekruttere sykepleiere. For få sykepleiere går ut over tilbudet til pasienter og brukere. NSF mener at kommunen ikke gjør nok med problemet. I 2016 skulle det satses stort på rekruttering sa kommunen. Sykepleierforbundet ble invitert til å lage en plan for å rekruttere og beholde sykepleiere, men kommunen ville ikke snakke om økonomiske tiltak. Lønn var derfor ikke et tema. Vi skal tilby gode arbeidsmiljøer, ha et høyt faglig nivå, mulighet for videreutdanning, ha gode turnuser osv. Men NSF mener at dette henger sammen, og det er uheldig at kommunen ikke bruker lønn som et tiltak for å rekruttere og beholde. I 2016 mistet kommunen minst 9 sykepleiere som takket nei til jobb på grunn av for dårlig lønnstilbud. Søkerne fikk heller ikke uttelling for ekstra kompetanse (selv om nærmeste leder var tydelig på at kompetansen var nyttig); det var tilbud om laveste lønn - uansett.

Arbeidsgiver sier de verdsetter sykepleiere - men hvordan vises dette i praksis? NSF opplever at det kuttes i årsverk slik at det blir færre på jobb som skal gjøre de samme oppgavene. I tillegg får sykepleiere nye arbeidsoppgaver som skal gjøres innenfor eksisterende rammer, og det settes inn ufaglærte assistenter som vikarer for sykepleierne ved sykdom/annet fravær. Dette gjør noe med den faglige kvaliteten og det har betydning for tilbudet til pasientene. Vi er nødt til å ta situasjonen på alvor.

 

Konsekvensen av denne situasjonen er at flere sykepleiere ikke klarer å gjøre en god jobb og noen ønsker ikke å stå i jobben lenger. Hverdagen er ikke slik som politikere eller overordnede ledere ser den! Som tillitsvalgte vil vi si tydelig i fra; Strikken er tøyd langt nok. Politikerne og overordnede ledere må se alvoret i situasjonen.

 

For å klare å rekruttere, må vi ha sykepleiere som framsnakker kommunen som arbeidsplass - og da må de oppleve at de får brukt kompetansen sin til det beste for pasientene. Jeg vet at mange ledere opplever det som svært utfordrende å rekruttere sykepleiere. 100% stillinger lyses ut flere ganger, men det finnes ikke aktuelle søkere.

 

NSF mener at Kongsberg kommune er et godt sted å jobbe, og vi ønsker å rekruttere sykepleiere. Kommunen må være med å konkurrere om lønn og arbeidsvilkår. Kommunene rundt oss ligger over oss i lønn, alle 9 som vi mistet i fjor gikk til våre nabokommuner. Det må gjøres grep for å få sykepleiere til å ønske seg jobb i Kongsberg kommune.