Gratulerer med jordmordagen 5 mai!

Av Live Bergflødt Gusfre, 05.05.2017

I dag feires den internasjonale jordmordagen! Flere av Buskerud sine aviser har i dag publisert Fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg om at Buskerud trenger flere jordmødre. Les hennes innlegg her:

Buskerud trenger flere jordmødre

5. mai er den internasjonale jordmordagen. Jordmødre gjør en livsviktig innsats for kvinner og barn, både i sykehus og i kommuner. Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og skal være et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder. På landsbasis mangler halvparten av kommunene jordmortjeneste. I Buskerud er det også mangel på jordmødre.  

Det skal være jordmødre i alle kommuner slik at kvinner har en reell mulighet til å velge å bli fulgt opp av jordmor eller lege, eller begge deler, i svangerskapet. I dag er dette ikke en reell mulighet for kvinner i Buskerud, fordi det mangler jordmorstillinger. Forskning viser at kvinner som går til jordmor i svangerskapet får bedre helse, får friskere barn og flere naturlige fødselsutfall nærmere termin. Det lønner seg å satse på jordmortjenesten!

Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid. I tillegg er de spesialister på kvinnehelse og det nyfødte barnet. Alle nybakte mødre skal få besøk av jordmor innen 3 dager etter at de reiser fra fødeavdelingen. I Buskerud er det for få jordmødre til å følge opp dette. Sykepleierforbundet har gjort en undersøkelse i kommunene i Buskerud og det er kun noen få kommuner som innfrir kravet om besøk innen 3 dager etter hjemreise. Jordmødre er eksperter på barseltiden og på amming, og vi vet det er av stor betydning at de nybakte mødrene blir fulgt opp.

Norsk Sykepleierforbund mener det er nødvending å øke jordmors kompetanse og status i kommunene, og det er nødvendig med økte jordmorressurser. Dette vil gi tryggere svangerskaps- og barselomsorg.

Gratulerer med dagen til alle jordmødre i Buskerud.

 

Linda Lavik

Norsk sykepleierforbund Buskerud