Innkalling til Generalforsamling

Av Jordmorforbundet NSF, 09.05.2017

Landsstyret i Jordmorforbundet NSF innkaller til generalforsamling (GF) med påfølgende fagkonferanse på Farris bad i Larvik, 21. september 2017

Generalforsamlingen er faggruppens øverste organ. Her skal det orienteres om virksomheten i GF-perioden og åpnes for diskusjoner og spørsmål. Vanligvis fattes det ikke vedtak i forhold til budsjett, regnskaper og årsberetning, men de tas til orientering -  så fremt det ikke skal iverksettes større økonomiske tiltak, da må det fattes vedtak.

Det er styret som er utøvende organ mellom generalforsamlingene. Styret er valgt i tillit og skal lede faggruppens virksomhet og forvalte gruppens midler. De skal fatte vedtak om årlige budsjett‐ og planer, godkjenne årsberetning og årlige regnskaper. Det skal altså ikke gjøres på GF ut over at det skal orienteres om og gis rom for spørsmål.

Jamfør Jordmorforbundets vedtekter §4 er frist for innmelding av saker 3 måneder før, det vil si 21.juni. Saker til Generalforsamlingen sendes til jordmor@sykepleierforbundet.no og sakslisten og saksdokumenter legges ut på nettsiden senest 4 uker før, det vil si torsdag 20.august.

Utdrag fra vedtektene, §4:
Generalforsamlingen er Jordmorforbundet NSFs høyeste organ. Den holdes hvert annet år (eventuelt hvert fjerde år) innen desember måned, i samsvar med NSFs landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdes innen landsmøtet starter

Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens styre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt Jordmorforbundet NSFs styre minst tre måneder før generalforsamlingen holdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på Jordmorforbundet NSFs nettside senest fire uker før generalforsamlingen holdes

Her kan du lese Jordmorforbundets fullstendige vedtekter

Valg på nytt landsstyre
Det sittende landsstyret i Jordmorforbundet NSF er på valg, og vedtektene sier at det skal gjennomføres skriftlig valg. På generalforsamlingen skal det være valg på leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen består i denne runden av Raija Dahlø (leder i valgkomiteen, Trondheim, raija.h.dahlo@ntnu.no), Berit Pettersen (Tromsø, beripe67@gmail.com) og Janne Teigen (Telemark, janne@trivialis.no). Valgkomiteen er i gang med å snakke med det sittende styret og å finne gode kandidater til nytt og velfungerende landsstyre. Synes du det høres spennende å sitte i landsstyret selv, eller har forslag på gode kandidater? Da anbefaler vi at du tar kontakt med valgkomiteen, gjerne så snart som mulig. Nysgjerring på hva som forventes? Se vedlegg. Alle som stiller til valg må fylle ut en presentasjon av seg selv (se eget skjema).

Påfølgende fagkonferanse
Fagkonferansen starter på ettermiddagen etter Generalforsamlingen, og fortsetter dagen etter, dvs. 22.september. I forkant av generalforsamlingen arrangeres det også sutureringsverksted med Gynzone og vannfødsels- workshop. Informasjon og foreløpig program ligger på nettsidene våre og påmeldingslink er åpnet. Siste frist for påmelding er 15. juli 2017

Vi håper mange tar seg tid til å komme, og minner om muligheten for å søke kurs og konferansestøtte på NSFs hjemmesider. Hjertelig velkommen til Generalforsamlingen!

Med vennlig hilsen,

landsstyret i Jordmorforbundet NSF