5. mai - Den internasjonale Jordmordagen

Av NSF

Hvert år markerer Jordmorforbundet NSF den internasjonale Jordmordagen, 5. mai

TAKK FOR AT DU ER DEN DU ER, JORDMOR.
I Norge er det stor sykepleiermangel. Hvis vi ikke gjør noe nå vil vi mangle
30.000 sykepleiere og jordmødre om 20 år. Gi din støtte og signatur til
sykepleierløftet - for tilstrekkelig med jordmødre i kommuner og på sykehus.