5. mai - Den internasjonale Jordmordagen

Av NSF

Hvert år markerer Jordmorforbundet NSF den internasjonale Jordmordagen 5. mai.

JORDMØDRE GJØR EN UVURDERLIG INNSATS FOR FOLKEHELSA

I Norge er det stor Jjordmor- og sykepleiermangel. Hvis vi ikke gjør noe nå vil vi mangle
30.000 sykepleiere og jordmødre om 20 år. Gi din støtte og signatur til
sykepleierløftet - for tilstrekkelig med jordmødre i kommuner og på sykehus.