Ekstern høring

Av Anette Ottesen, 10.05.2017

Høringsutkastet til de nye retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag ligger nå på åpen side på Helsedirektoratets hjemmeside.

Utkastet omfatter ca. 150 anbefalinger knyttet til hjerneslagbehandling og er mye mindre enn de 430 anbefalingene fra 2010. Årsaken er at retningslinjene kun skal ta for seg sentrale og viktige temaer som det er viktig at helsedirektoratet gir normende anbefalinger om. Utformingen på retningslinjene er nå tilpasset en digitalisert plattform og skal være enklere å navigere i enn den forrige. Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger på de 27 temaene som inngår i retningslinjene. De ønsker begrunnelse og forslag til endringer der en mener det er behov for det. De ønsker også forslag til tiltak som kan sikre at retningslinjene tas i bruk og etterleves.

 

Lenke til høringsutkast:

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag-ekstern-horing

 

Innspill mottas med takk. Send mail til en av oss i styret, så sender vi en felles mail fra NSF slag til helsedirektoratet.