Gratulerer med sykepleierdagen!

Av NSF, 11.05.2017

NSF gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen 12. mai! Dessverre er det stor sykepleiermangel i Norge, og om 20 år kan vi mangle 30.000, hvis vi ikke gjør noe nå. NSF jobber derfor for et sykepleierløft. Støtt oss gjerne.

Sykepleierløftet handler om bedre rammevilkår, mer heltid, gode arbeidstidsordninger og nok bemanning, blant annet. Det trengs rammevilkår som gjør at flere kan stå lenger i jobb, og jobbe heltid. NSF jobber også for full lønn under spesialisering.

Gå gjerne til sykepleierløftet.no og støtt vårt arbeid ved å signere.

Sykepleiere redder liv og forebygger sykdom, hver dag. Sykepleieres kunnskap sikrer mennesker verdighet i alle livets faser.

Internasjonalt og lokalt

12. mai markeres i hele verden. Den internasjonale sykepleierdagen er lagt til Florence Nightingales fødselsdag – «Lady with the lamp».

Det vil være mange forskjellige arrangementer for medlemmer og andre rundt om i landet i forbindelse med sykepleierdagen.