Gratulerer med dagen alle sykepleiere!

Av Lene Topper, 12.05.2017

NSF Telemark gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen 12. mai! Dagen markeres på Ibsenhuset i Skien til minne om Florence Nightingale og hennes innsats for den moderne sykepleien.

Befolkningen trenger et sykepleierløft!

Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS, oppgir at sykepleiere nå er den yrkesgruppen det er vanskeligst å få tak i. Vi vet at det er stor sykepleiermangel. Sykepleiermangelen gjør at pasienter ikke får tilstrekkelig behandling og pleie.

Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, er pasientene både i hjemmesykepleien og på sykehjemmene sykere enn før, sykdomsbildene er mer komplekse og sammensatt, og det stilles derfor høyere krav til kompetanse.

Det er derfor et stort behov for flere sykepleiere og spesialsykepleiere. Samtidig viser en rapport fra forskningsinstituttet Nova at halvparten av sykepleierne i hjemmesykepleien og på sykehjem vurderer å slutte på grunn av høyt arbeids- og tidspress. Dette har vi ikke råd til! Det er helt nødvendig at vi beholder disse sykepleierne i helsetjenesten.

Dersom vi skal sikre at pasientene får den behandlingen som er nødvendig og rett kompetanse hos de som utfører denne behandlingen, må det iverksettes flere tiltak. Det er behov for flere heltidsstillinger med forsvarlige arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og høyere lønn. Sykepleierforbundet har et mål om at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet skal tjene over 500 000 kroner innen 2019.

Alt for få nyutdannede sykepleiere ønsker å begynne i sykehjem og hjemmesykepleien. Dette må KS og den enkelte kommune ta på alvor. Gode lønns- og arbeidsbetingelser, heltidsstillinger og et godt fagmiljø er helt nødvendig for å rekruttere og beholde. Kommunene må gjøre seg attraktive for sykepleierne.  

Sykepleiere jobber dag, kveld, natt, helger og helligdager år etter år. De er alltid på vakt for velferdssamfunnet. De tok imot deg da du ble født. Da du kom på helsestasjonen.

Da du hadde behov for å snakke med en helsesøster på skolen. De kommer hjem til deg når du trenger hjemmesykepleie. De er der når du trenger det på sykehuset.

Sykepleierne er en svært anerkjent yrkesgruppe, og vi er over 100 000. Men det er behov for flere i årene fremover, om vi skal sikre pasientene den kompetansen de har behov for. Og da må arbeidsgiver sørge for heltidsstillinger med forsvarlige arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og høyere lønn.

 

12. mai feirer vi den internasjonale sykepleierdagen – til minne om Florence Nightingale og hennes innsats for den moderne sykepleien.

Gratulerer med dagen alle sykepleiere!

 

Lillian Elise Esborg Bergane

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Telemark