Presentasjoner fra Landskonferansen i veiledning 24.-25. april 2017

Av Turid Neverdal Almvik, 16.05.2017

Her kommer presentasjoner fra foredragsholderne på Landskonferansen i veiledning.

Se vedlegg.