Nytt styre i Faggruppe for veiledere

Av Turid Neverdal Almvik, 16.05.2017

Her er navnene på det nye styret fra 2017-2019:

Leder: Turid Neverdal Almvik

Øvrige: Anne Marie Saxlund, Ingebjørg Samnøy Sørhaug, Elin Drangsholt, Vibeke Thorkildsen

Vararepresentanter: Borghild Helløy, Ruth Våland

Styret vil konstituere seg i styremøtet 22. mai.