Slår alarm om for få helsesøstre i Drammen

Av Live Bergflødt Gusfre, 16.05.2017

Det har siste ukene vært flere oppslag i media om mangel på helsesøstre i skolehelsetjenesten i Drammen kommune. Oppmerksomheten kom som følge av en bekymringsmelding som ble sendt til fylkesmannen i Buskerud fra fylkesleder Linda Lavik og tillitsvalgte for helsesøstrene.

Linda Lavik og tillitsvalgte mener at Drammen Kommune ikke følger opp kravet til faglig forsvarlig skolehelsetjeneste.

Fylkeslederen forteller at NSF i lang tid har forsøkt å nå frem til politikerne med sin bekymring for bemanningssituasjonen i skolehelsetjenesten i Drammen. Vi opplever ikke at politikerne tar situasjonen på alvor og har derfor valgt å løfte saken videre til fylkesmannen.

NSF er bekymret for tibudet til barn og unge i Drammen. Vi ønsker fylkesmannens vurdering av tilbudet i skolehelsetjenesten sett opp mot kravet om faglig forvarlig tjeneste slik det er beskrevet i lovverk og retningslinjer sier Lavik.   

Barneombudet deler vår bekymring og har også sendt henvendelse til fylkesmannen.

Du kan lese brevet som ble sendt til fylkesmannen i vedlegget på høyre side.