Streik i Kreftforeningen

Av NSF, 19.05.2017

NHO og Kreftforeningen ble ikke enige med Norsk Sykepleierforbund om en tariffavtale for sine sykepleiere, og dermed går 19 sykepleiere i Kreftforeningen ut i streik fra mandag morgen.

- Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO lovte Kreftforeningen våre medlemmer at de ikke skulle få dårligere lønns- eller arbeidsvilkår. Vi ser nå at dette løftet er de ikke innstilt på å følge opp, og da ser vi dessverre ingen annen mulighet enn å gå til streik, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Kreftlinjen vil dermed være kraftig svekket med tanke på helsefaglig personell så lenge streiken varer. Pasienter, pårørende og etterlatte ringer Kreftlinjen daglig for å få råd og veiledning. Tjenesten er også mye brukt av kreftkoordinatorer. Linjen betjener rundt 15.000 henvendelser årlig.

 - Det er klart det er alvorlig at denne tjenesten nå rammes og vi går ikke til streik med lett hjerte. Samtidig er dette en viktig prinsippsak som vi tar på vegne av norske sykepleiere. Vi opplevde en motpart som overhodet ikke kom oss i møte. Vi kunne ikke gå inn på en avtale der vi gir fra oss streikeretten og som kunne sies opp bare på en måneds varsel. Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, sier Eli Gunhild By.

 Meklingsmann Jussi Erik Pedersen konstaterte rett før fristen ved midnatt at partene sto så langt fra hverandre at han ikke så noen grunn til å legge frem en skisse til løsning.