Streik mot kreftforeningen

I dag går 19 sykepleiere ut i streik mot Kreftforeningen. I Hordaland gjelder dette ett medlem

 – Våre medlemmer ble tilbudt en dårligere avtale uten streikerett.  Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, sier en kampklar forbundsleder Eli Gunhild By.

 

Sykepleierne bistår blant annet pasienter, pårørende og etterlatte med råd på Kreftlinjen. Tjenesten blir nå så å si uten helsefaglig kompetanse og reduserer også åpningstiden fra i dag.

–  Det er klart det er alvorlig at denne tjenesten nå rammes og vi går ikke til streik med lett hjerte. Samtidig er dette en viktig prinsippsak som vi tar på vegne av norske sykepleiere. Vi opplevde en motpart som overhodet ikke kom oss i møte. Vi kunne ikke gå inn på en avtale der vi gir fra oss streikeretten og som kunne sies opp bare på en måneds varsel. Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, sier Eli Gunhild By.

Les mer her