Massiv støtte til de streikende

Av NSF, 28.08.2017

— Det har vært overveldende å se hvilken støtte vi har fått fra ulikt hold i denne viktige kampen, sier forbundsleder Eli Gunhild By. YS er blant dem som støtter de streikende sykepleierne i Kreftforeningen. 

 

— Vi har hele tiden sagt at dette er en viktig sak for alle våre 108.000 medlemmer, og det er tydelig at det som nå skjer i Kreftforeningen er noe som engasjerer medlemmene i NSF bredt, sier Eli Gunhild By.

Oppfordringen om å like og dele hvis du støtter sykepleiernes kamp for forutsigbare rettigheter fikk tusenvis av likes og delinger og nådde 270.000 i løpet av bare et døgn da streiken startet.

Den norske legeforening, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Unio, YS, Parat, Norsk radiografforbund, Presteforeningen og Foreningen Omsorg for døende er blant de som har gått ut og støttet de streikende sykepleierne i Kreftforeningen. LO Oslo, Delta, Forskerforbundet er også blant de mange som har støttet NSF.

Mange kritiske til Kreftforeningen

Nå har en rekke ulike organisasjoner gått ut og støttet de streikende sykepleierne. 

Nylig gikk YS ut og støttet streiken:

"Kreftforeningen føyer seg inn i rekken av arbeidsgivere som bruker bytte av arbeidsgiverforening som virkemiddel til å forringe lønns- og arbeidsvilkår hos egne ansatte, " skriver YS-leder Jorunn Berland i sin støtteerklæring.

Også Parat med forbundsleder Hans-Erik Skjæggerud støtter streiken, og skriver til slutt i sitt brev:

"Vi vil avslutningsvis gi honnør til standhaftigheten og modigheten til de som står i streiken, og anerkjenner den belastningen som følger av dette."

Også Presteforeningen støtter sykepleierne

Presteforeningen er blant dem som gir sin klare støtte:

– Vi støtter Norsk Sykepleierforbunds kamp mot forverring av sykepleiernes arbeidsvilkår og for forutsigbarhet og trygghet for deres medlemmer i Kreftforeningen. Vi støtter de streikendes krav om en tariffavtale som forplikter begge veier. Vi mener at arbeidsgiver må forplikte seg til å opprettholde avtalt minstenivå på lønns- og arbeidsvilkår uten samtidig å avskjære forbundets mulighet for streik ved endring av arbeidsvilkårene, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Han påpeker at sykepleierne i Kreftforeningen har en unik faglig kompetanse innen kreftomsorg som er helt nødvendig for at Kreftforeningen skal nå sine mål. Pasienter og pårørende trenger å bli møtt med forståelse, god informasjon av personell som har kunnskap om kreft og kreftbehandling og konsekvensene av dette. Slik er det fortsatt. Det er derfor ingen grunn til at vilkårene for de ansatte skal endres når Kreftforeningen skifter arbeidsgiverorganisasjon. Det er de samme ansatte, de samme arbeidsoppgaver og den samme arbeidsgiver som tidligere.

Massive reaksjoner

Også på sosiale medier har de streikende mottatt støtte:

«Ja, dette forutsetter jeg Kreftforeningen rydder opp i. Egentlig en flau sak å bli profilert på.» «Stå på. Har meldt min skuffelse over Kreftforeningens holdning i denne saken på deres FB-side!» «Kreftforeningen sitter på en gylden gren og mottar så vanvittig mye gaver fra folk som synes det er viktig med god økonomi og fremgang i tilbudet til kreftsyke. At Kreftforeningen da svekker de ansatte sine lønninger og rettigheter er kynisk og beregnende» er noen av reaksjonene fra folk på Facebook.

— Viktig å kjempe mot

Den norske legeforening, Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Unio og Negotia er noen av organisasjonene som har vært tidlig ute med sin klare støtte til NSF i denne saken.

— Den norske legeforening står ved Norsk Sykepleierforbunds side i deres streik i Kreftforeningen. Konflikten reiser prinsipielle spørsmål knyttet til reduserte arbeidsbetingelser som følge av tariffhopping og arbeidsgiversidens forsøk på å redusere streikeretten. Den norske legeforening støtter Norsk Sykepleierforbunds kamp mot forverring av sykepleiernes arbeidsvilkår og for forutsigbarhet og trygghet for sine medlemmer, skriver president Marit Hermansen i Den Norske Legeforening.

Fagforbundet gir sin fulle støtte til de streikende sykepleierne ansatt i Kreftforeningen.

«Vi ser stadig at organisasjoner og virksomheter bytter arbeidsgiverorganisasjon for å kunne overføre de ansatte til «billigere» tariffavtaler. Denne formen for tariffhopping er uakseptabel,» skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet.

— En slik dramatisk forverring av de ansattes avtalevilkår er viktig å kjempe mot, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

— Utdanningsforbundet vil uttrykke sin støtte til Norsk Sykepleierforbund og de 19 sykepleierne i Kreftforeningen som er tatt ut i streik. Norsk Sykepleierforbund og de streikende medlemmene fører en viktig kamp for å hindre at vilkårene svekkes når arbeidsgiver velger å melde seg inn i en annen arbeidsgiverforening, heter det i en uttalelse fra Utdanningsforbundet.

- Ingen skam å snu

Organisasjonen Omsorg for døende går enda hardere ut: — Av alle arbeidsgivere så er det altså Kreftforeningen som vil gå i bresjen for å ikke betale for spesialkompetansen til sykepleiere. Det er IKKE til å tro. Bruk fjellvettreglene: Det er INGEN skam å snu! er den klare meldingen til Kreftforeningen.

— For oss er dette en streik om realiteter, ikke bare prinsipper. Generalsekretær Anne Lise Ryel lovet at overgangen til NHO ikke skulle få negative konsekvenser for de ansatte i Kreftforeningen. Våre medlemmer streiker fordi de ikke har fått det Ryel lovet. Våre tariffavtaler gjør ikke forskjell på hvordan medlemmene bruker sin kompetanse. Dette har alle andre tariffmotparter akseptert. De har også innsett at det er forskjell på om du får råd om kreft fra en sykepleier eller en jurist. Dette gjenspeiles i hvordan tariffavtalene våre ser ut, sier Eli Gunhild By.

— Kampviljen er stor og vi streiker så lenge det er nødvendig, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Omsorg
Unio
St.Olav