Referat konstitueringsmøte Hudseminar 2017

Etter generalforsamlingen ved Hudseminaret i Trondheim 21.04.17 ble det avholdt konstitueringsmøte med det nye styret.

Bilde av en hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.