Utlysning av prosjektmidler for 2017 fra NSFs faggruppe for veiledere

Av Turid Neverdal Almvik, 31.05.2017

Her kommer årets utlysning på prosjektmidler fra NSFs faggruppe for veiledere.

Hensikten med disse midlene er å stimulere til prosjektarbeid ol.  som fremmer veiledningsfaget.

 

Se vedlegg for mer informasjon. Søknadsfrist 30. sept. 2017.

Søknaden sendes til: turid.almvik@stolav.no